Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav:
 • 4 medlemmer og 1 varamedlem velges av forstanderskapet
 • 1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte 
 • Begge varamedlemmer har møte- og talerett til styret.

 • Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år
 • Ingen av bankens ansatte kan velges som leder eller nestleder
 • Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år
 • Banksjef er ikke medlem av styret, men har møterett

 • Medlemmet av styret per 28.02.2017 med angivelse av valgperiode: 

  Navn Verv Valgperiode
  Bente Haugrønning Styreleder 2017 - 2018
  Leif Lihaug Nestleder 2017 - 2018
  Trine Foosnæs Styremedlem 2016 - 2017
  Egil Grendstad Styremedlem 2016 - 2017
  Johan Petter Mæhre Styremedlem - ansattevalgt 2017 - 2018
  Torill Eidhammer Sjøbakk Varamedlem 2017 - 2018
  Hege Skaufel Varamedlem - ansattevalgt 2017 - 2018  FORSTANDERSKAPET

  Forstanderskapet er bankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og forstanderskapets vedtak. 

  Forstanderskapet består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav: 

 • 7 medlemmer og 3 varamedlemmer er valgt av og blant sparebankens kunder
 • 1 medlem og 1 varamedlem er valgt av Klæbu kommune
 • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av egenkapitalbeviseierne
 • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte

 • Medlemmer i forstanderskapet per 23.08.2017 med angivelse av valgperiode:

  Navn Valgt av Valgperiode
  Marit Sjøbakk (leder) Kundene 2017 - 2020
  Finn Harald Bye (nestleder) Kundene 2015 - 2018
  Leif Reidar Solem Kundene 2014 - 2017
  Bjørn Erik Paasche Kundene 2015 - 2018
  Claus A. Brøttem Kundene 2016 - 2019
  Olav Roan Kundene 2016 - 2019
  Gunn Kristin Forseth Kundene 2017 - 2020
  Heidi Sjøli Varamedlem Kundene 2017 - 2020
  Jørn Erik Berg Varamedlem Kundene 2017 - 2020
  Arild-Arne Andersen Varamedlem Kundene 2017 - 2020
  Paal Chr Bjønnes Kommunen 2016 - 2019
  Per Høiås Varamedlem Kommunen 2017 - 2020
  Eirik Ulseth Ansatte 2017 - 2018
  Turi G. Johnsen Ansatte 2017 - 2018
  Elisabeth Gisvold Ansatte 2017 - 2020
  Asbjørn T. Braa Ansatte 2017 - 2020
  Anita Dahlum Varamedlem Ansatte 2017 - 2020
  Geir Skjærvold Varamedlem Ansatte 2017 - 2020
  Per Løvaas Egenkapitalbeviseiere 2015 - 2017
  Grethe Naalsund Egenkapitalbeviseiere 2015 - 2018
  Berit Wullum Egenkapitalbeviseiere 2016 - 2019
  Ole Arild Haugum Egenkapitalbeviseiere 2017 - 2020
  Arne Andreas Grendstad Varamedlem Egenkapitalbeviseiere 2015 - 2018
  Anna Elisabeth Rathe Varamedlem Egenkapitalbeviseiere 2015 - 2018