Investorinformasjon

Banksjefens hjørne

Her kan du lese banksjefens bektraktninger og kommentarer om dagsaktuelle tema.