16. august 2018: En lang sommer - og en enda lengre skrivepause - går mot slutten

 

10. januar 2018: Tiden med unormalt lave renter er over

Til og med Norges Bank har signalisert at de forventer at de setter opp renten - et signal om at en lang periode med unormalt lave renter er over.

25. januar: Blir vi alle erstattet av roboter?

De siste årene har det - med rette - vært skrevet mye om at "robotene" snart tar over jobbene våre. Og det finnes ulike anslag, hvor alt fra rundt 20 til nesten 50% av jobbene i den vestlige verden blir «robotisert» i en ikke så fjern fremtid. Svært mange har problem med å forstå hvordan man kan ha så store anslag, og en vesentlig årsak til det er nok at ordet «robot» brukes alt for tilfeldig.

18. januar 2017: Hva bringer fremtiden?

Som lovet kommer jeg med en artikkelserie som er mer basert på teknologi enn økonomi.  Det er ikke så spennende på økonomifornten for tiden, hvor stigende renter er en fast trend.

23. november: "You're hired" - Hva nå?

Før den siste valgkampen i USA, var nok nordmenns kjennskap til Donald Trump heller begrenset, bortsett fra hans rolle som programleder i «the Apprentice» («lærlingen»), hvor ulike kandidater etter hvert ble sparket ut i ekte reality-stil.

5. oktober: Hvor går renten?

Dette er et standardspørsmål til en som er banksjef, og jeg vil tro det er omtrent like vanlig som at en meteorolog som blir spurt om værutsiktene.

24. august: En sommer er over

Media og innhold er ikke enkelt, og det starter gjerne med en overskrift som i seg selv kan føre galt avsted.

27. juni: «FINnenellerANnenSlagSKATT» til «FINANSSKATT»

Omtrent slik kan man se for seg at tankene om den nye finansskatten ble lansert. Politikerne går hjem langt utpå natten, enige om at noen skatter skal ned og andre opp fra 2017. Men det mangler 3,5 mrd.

3. februar: Økonomiske utsikter

«Winter is coming» sa sentralbanksjefen i sin årstale nylig. Dette (lett omskrevne) sitatet fra «Game of Thrones» er nok en indikasjon på at Norge er på veg inn i en annen økonomisk realitet. Mer på linje med det vi har vært inne på flere ganger tidligere i denne spalten. Men hva kan vi forvente oss fremover i dette «game of Krones» som vittige sjeler har kalt norsk økonomi ?

28. oktober: Statsbudsjettet 2016 - nok et gjesp

Les banksjefens betraktinger rundt statsbudsjettet.

26. august: Økonomien tar ikke "ferie"

Les banksjefens betraktninger om oljeprisen, oljefondet og norsk økonomi

3. august: Srkåblikk på økonomien i sommerkulden

I det store og hele har det vært en rimelig stabil sommer i finansmarkedene.

7. juli: Hellas - folkeavstemming, og hva så?

Da er en av historiens mer merkelige folkeavstemminger avholdt.