Nå er det snart ett år siden de nye 100- og 200-kronesedlene ble satt i sirkulasjon.

Norges Bank anbefaler at du bruker dine gamle sedler eller setter dem inn på bankkonto før 30. mai. Selv om enkelte banker og butikker fortsatt vil akseptere dem, er det bare Norges Bank som er pliktig til å ta imot gamle sedler etter denne datoen. Andre kan nekte å ta imot disse sedlene. Det betyr imidlertid ikke at sedlene mister sin verdi. Norges Bank vil fortsatt innløse de gamle sedlene i minst 10 år.  

Klæbu Sparebank skal bidra til at sedlene kommer ut av sirkulasjon. Vi kommer til å fortsette og motta gamle sedler ved innskudd i automaten vår ved hovedkontoret. Dette kommer vi til å gjøre i hele 2018. Gamle sedler vil sorteres ut, slik at de ikke går ut igjen ved uttak i automaten.