Innhold

Vil du eie en bit av banken din?
Vi har god vekst og ønsker at våre kunder og andre interesserte får ta del i verdiskapningen. I den anledning skal vi hente inntil 42 millioner kroner i ny egenkapital. Denne emisjonen gjennomføres i perioden 18. april 2017 til 5. mai 2017 kl 15.00.

Minstetegning er 10.500 kroner
Det vil si at du for en minsteinnsats på 10.500 kroner kan bli medeier i banken, og få rett til din andel av utbytte fra bankens overskudd. De siste 10 årene har i snitt egenkapitalavkastning i banken vært på 7,1 prosent. Når det gjelder mer informasjon om tegningsregler, omsettelighet, risiko, maksimumsbeløp, regler ved overtegning med mer viser vi til prospektet.

Prospekt og tegningsblankett finner du her:

Informasjonsmøte

  • Tid: Onsdag 26. april og torsdag 27. april kl 19.00 til 20.00
  • Sted: 3. etg. i Klæbu Sparebank, Klæbu

Tror du dette er noe for deg, så anbefaler vi at du deltar på et informasjonsmøte
Der vil banksjefen gjennomgå en investorpresentasjon. De som velger å tegne seg, må først lese igjennom prospektet for å gjøre seg kjent med egenkapitalbevis, og hva egenkapitalbevisene innebærer av risiko og muligheter for eierne.

Det kan være lurt å være ute i god tid!
Vær oppmerksom på at tegningsblanketten må være oss i hende innen tidsfristen for at du skal få kjøpe egenkapitalbevis. Det vil si at den må være mottatt og registrert hos oss innen 5. mai kl. 15:00. 

Emisjonen er allerede garantert av en liten gruppe investorer, som vil kjøpe eventuelle egenkapitalbevis som ikke selges i tegningsperioden. 

Egenkapitalbevis

Her finner du mer informasjon om egenkapitalbevis og emisjonen