Vil du eie en bit av banken din?
Vi har god vekst og ønsker at våre kunder og andre interesserte får ta del i verdiskapningen. I den anledning skal vi hente inntil 42 millioner kroner i ny egenkapital. Denne emisjonen gjennomføres i perioden 18. april 2017 til 5. mai 2017 kl 15.00.

Minstetegning er 10.500 kroner
Det vil si at du for en minsteinnsats på 10.500 kroner kan bli medeier i banken, og få rett til din andel av utbytte fra bankens overskudd. De siste 10 årene har i snitt egenkapitalavkastning i banken vært på 7,1 prosent. Når det gjelder mer informasjon om tegningsregler, omsettelighet, risiko, maksimumsbeløp, regler ved overtegning med mer viser vi til prospektet.

Prospekt og tegningsblankett finner du her:

Informasjonsmøte

  • Tid: Onsdag 26. april og torsdag 27. april kl 19.00 til 20.00
  • Sted: 3. etg. i Klæbu Sparebank, Klæbu

Tror du dette er noe for deg, så anbefaler vi at du deltar på et informasjonsmøte
Der vil banksjefen gjennomgå en investorpresentasjon. De som velger å tegne seg, må først lese igjennom prospektet for å gjøre seg kjent med egenkapitalbevis, og hva egenkapitalbevisene innebærer av risiko og muligheter for eierne.

Det kan være lurt å være ute i god tid!
Vær oppmerksom på at tegningsblanketten må være oss i hende innen tidsfristen for at du skal få kjøpe egenkapitalbevis. Det vil si at den må være mottatt og registrert hos oss innen 5. mai kl. 15.00. 

Emisjonen er allerede garantert av en liten gruppe investorer, som vil kjøpe eventuelle egenkapitalbevis som ikke selges i tegningsperioden.