Nå kan du inngå avtale om Automatisk eFaktura, og slipper å godkjenne tradisjonelle enkeltavtaler.

 

  • Nye enkeltavtaler opprettes automatisk via avtalefangst når du betaler en faktura til en eFakturatilbyder.

  • Du kan også motta eFaktura fra alle du har avtalt kjøp av varer og tjenester fra uten å etablere en enkeltavtale på forhånd.

     

Det betyr at du kan motta første faktura elektronisk, også for enkeltkjøp.

 

Opprettelse av Automatisk eFaktura er tilgjengelig i både nettbank og mobilbank. Alle enkeltavtaler du allerede har, vil du beholde.

To scenarier for Automatisk eFaktura:

 

Du har Automatisk eFaktura og leverandør har tradisjonell eFaktura

Du mottar fakturaen som før, og gjennomfører betalingen i nettbank/mobilbank. Avtalefangst oppretter automatisk en enkeltavtale, og neste faktura kommer som eFaktura

Både du og leverandør har avtale og tilrettelagt for Automatisk eFaktura

Før fakturautsendelser gjør leverandør en elektronisk forespørsel til Koblingsenheten for eFaktura, og får en digital eFaktura-adresse tilbake. Fakturaen formidles som en eFaktura, uten at det er inngått en enkeltavtale dem mellom. Leverandør benytter e-post og mobilnummer (alias) i kombinasjon med navn og adresse ved forespørsel til Koblingsenheten, for sikrere identifikasjon av mottaker.

 

Det er fastsatt krav til at det ikke er anledning til å sende eFaktura uten en eksplisitt kjøpsavtale av vare eller tjeneste (Jfr. Markedsføringslovens §11). Det betyr at spørsmål om frivillig støtte o.l., er med andre ord forbudt å sende som eFaktura.

Noen mindre begrensninger i mobilbank:

 

I mobilbanken er det mulig å inngå Automatisk eFaktura, men ikke enkeltavtaler.

Avtalefangst fungerer imidlertid også i Mobilbank, og vil automatisk etablere enkeltavtaler for kunder som har Automatisk eFaktura.

 

Hvis du vil inngå en og en avtale må du bruke nettbanken.

 

  • Når Automatisk eFaktura er inngått vises enkeltavtaler kun i Nettbank

  • eFaktura arkiv er kun tilgjengelig i Nettbank

 

Ubehandlede eFaktura-krav og betaling av eFaktura, er ikke endret, og fungerer som før - også i mobilbank.